Καινοτόμες επικαλύψεις για βελτιστοποίηση διεργασιών και πόρων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας Επικοινωνία ΑΦΙΣΑ του ΕΡΓΟY creation project ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ6ΥΒΠ-00350
Ημερομηνία έναρξης: 24-12-2019
Ημερομηνία λήξης: 23-12-2022

Slide