Το έργο

Σκοπός

Το έργο CREATION αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων αντιδιαβρωτικών λύσεων με την ανάπτυξη νέων υλικών και μεθόδων που θα γίνει με την επιφανειακή τροποποίηση μεταλλικών κόνεων και με την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για την προετοιμασία εμπορικών προϊόντων για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως τροφοδοσία σε καινοτόμες διεργασίες απόθεσης θερμικού ψεκασμού υγρής τροφοδοσίας (SPS).

Το έργο CREATION αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων αντιδιαβρωτικών λύσεων με την ανάπτυξη νέων υλικών και μεθόδων που θα γίνει με την επιφανειακή τροποποίηση μεταλλικών κόνεων και με την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για την προετοιμασία εμπορικών προϊόντων για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως τροφοδοσία σε καινοτόμες διεργασίες απόθεσης θερμικού ψεκασμού υγρής τροφοδοσίας (SPS). Οι καινοτόμες επικαλύψεις υγρού θερμικού ψεκασμού (SPS) που θα αναπτυχθούν στο CREATION, κάνοντας χρήση πρόδρομων υλικών με μέσο μέγεθος σωματιδίων στην κλίμακα των υπέρλεπτων ή/και νανο, θα αξιοποιήσουν τις ιδιότητες των νανο-κόνεων στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των επικαλύψεων με πυκνότερες μικροδομές με καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη χημική διάβρωση σε σχέση με τις συμβατικές επικαλύψεις του ατμοσφαιρικού θερμικού ψεκασμού (APS)

1. Ανάπτυξη υλικών τροφοδοσίας και μεθόδων επικάλυψης θερμικού ψεκασμού

2. Κλιμάκωση μεγέθους επικαλύψεων και χαρακτηρισμός υλικών επικάλυψης – μελέτη του φαινομένου της διάβρωσης μέσω προσομοιωτικών προσεγγίσεων

3. Εφαρμογή βελτιστοποιημένων επικαλύψεων σε βιομηχανικής κλίμακας απάρτια

4. Επιχειρηματικό μοντέλο και εκμετάλλευση

Οι επικαλύψεις θα δοκιμαστούν σε εργαστηριακό (ΕΒΕΤΑΜ), πιλοτικό (ΕΚΕΤΑ) και βιομηχανικό επίπεδο (ΔΕΗ). Η εφαρμογή σε βιομηχανικό επίπεδο θα αφορά στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ όπου το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι λιγνίτης

Το έργο CREATION θα υλοποιηθεί σε 4 Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1.

ΕΕ1.

Ανάπτυξη υλικών τροφοδοσίας και μεθόδων επικάλυψης θερμικού ψεκασμού

ΕΕ2.

ΕΕ2.

Κλιμάκωση μεγέθους επικαλύψεων και χαρακτηρισμός-Προσομοίωση σε εργαστηριακή κλίμακα

ΕΕ3

ΕΕ3

Εφαρμογή βελτιστοποιημένων επικαλύψεων σε βιομηχανικής κλίμακας απάρτια

ΕΕ4.

ΕΕ4.

Επιχειρηματικό μοντέλο και εκμετάλλευση

Skip to content