Επικοινωνία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Παναγιώτης Γραμμέλης
Ερευνητής Α, ΕΚΕΤΑ
Email: grammelis@certh.gr
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
4ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσακείου Νοσοκομείου
Τ.Θ. 95, 502 00 Πτολεμαΐδα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Βασίλης Σταθόπουλος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Email: vasta@uoa.gr
Tη l. +302228099688

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δρ Β.Κετικίδης
Τηλ.: 2463 0 55300 (εσωτ. 0203)
Email: ketikidis@certh.gr

Skip to content